Trae Lyx Spray & Clean

Inhoud
  • Direct leverbaar
  • Gratis levering v.a. €50,-
  • Keuze uit alle kleuren
  • Voor 22:00 uur besteld = Direct verzonden
  • Product & kleurgarantie

Product omschrijving

De Trae Lyx Spray & Clean is speciaal gemaakt voor het snel schoonmaken van meubels, plekken op vloeren of de trap. Je spuit de spray op het oppervlak en laat het even intrekken. Vervolgens met een doek schoonmaken en het ziet er weer fris uit. De Trae Lyx Spray & Clean laat

Product informatie

  • Kwaliteit professioneel

Bijtende stoffen
Gevaar
H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.

P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Algemeen
P102 – Buiten het bereik van kinderen houden.

Preventie
P264 – Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
P280 – Draag beschermende handschoenen.

Reactie
P305+P310 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.

Verwijdering
P501 – Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.

Dit vinden onze klanten van dit product

Dit product is nog niet beoordeeld

Andere schoonmaakproducten

Universol Ontvetter
Trae Lyx Onderhoudsmiddel