Bison Handcleaner ScrubL

Inhoud
 • Direct leverbaar
 • Gratis levering v.a. €50,-
 • Keuze uit alle kleuren
 • Voor 22:00 uur besteld = Direct verzonden
 • Product & kleurgarantie

Product omschrijving

Bison Handcleaner Scrub reinigt sterk vervuilde handen snel en makkelijk. Speciaal voor lijm, kit, alkyd- en nitroverven, opgedroogde latex, inkt, olie, vet, teer en bitumen.

Eigenschappen

 • Reinigt snel, eenvoudig en poriëndiep
 • Met natuurlijk schuurmiddel: scrubt het vuil van de handen
 • Beschermt de huid
 • Met frisse geur
 • Bevat shea butter (karitéboter)
 • Dermatologisch getest

Gebruiksaanwijzing

Hand Scrub Cleaner aanbrengen op droge handen en wrijven tot het vuil volledig is opgelost. Spoel de handen af met water of veeg ze af met een doek.
Gebruik geen water bij het aanbrengen en wrijven van de handen. Resten kunnen met water worden weggespoeld. Als er geen water beschikbaar is, kunnen de resten worden afgewreven met een droge doek.

Product informatie

Bijtende stoffen
Gevaar
H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.

P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Algemeen
P102 – Buiten het bereik van kinderen houden.

Preventie
P264 – Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
P280 – Draag beschermende handschoenen.

Reactie
P305+P310 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.

Verwijdering
P501 – Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.

Dit vinden onze klanten van dit product

Dit product is nog niet beoordeeld

Dit heb je ook nodig

Anza Poestlappen
Anza Schilderhandshoenen
Anza Verfemmer